karate Ostrowiec, karate w Ostrowcu, klub karate Ostrowiec, Kielce, Karate,Strona główna  |  Kontakt  |  Video  |  O klubie  |  Karate Tsunami

Zawartość witryny

 

Regulamin uczestnictwa w treningach

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach karate-do tsunami.

1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani przychodzić na zajęcia punktualnie.

2. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych ćwiczeń, zmieniać miejsca, rozmawiać. Ćwiczących obowiązuje rozsądek i poszanowanie zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć. Klub nie bierze odpowiedzialności za osoby, które samodzielnie wykonują ćwiczenia nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.

3. O wszystkich niedyspozycjach , złym stanie zdrowia, kontuzjach, itp. ćwiczący musi powiadomić prowadzącego przed treningiem.

4. Przy wejściu na salę i jej opuszczeniu, przy rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń z partnerem oraz do instruktorów obowiązuje ukłon.

5. Na sali ćwiczący podczas zbiórki ustawiają się od lewej, według kolejności posiadanych stopni.

6. W czasie zajęć zabronione jest noszenie biżuterii, zegarków itp. - dopuszcza się jedynie okulary lecznicze.

7. Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia klubu ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia szkoły trenujący zobowiązany jest do natychmiastowego pokrycia strat, które spowodował.

8. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków dopingujących lub innych środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na salę.

9. Ćwiczący nie powinni przynosić na zajęcia przedmiotów wartościowych oraz przedmiotów niebezpiecznych. Za przedmioty pozostawione na zajęciach klub nie bierze odpowiedzialności.

10. W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu, o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec klubu, organizatorów, Związku, ich Zarządów, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem. O wszelkich kontuzjach należy natychmiast informować instruktora, a po treningu także rodziców (opiekunów).

11. Składki członkowskie:

- Składki członkowskie powinny być płacone za miesiąc z góry, nie później jednak, niż do dnia 10-go każdego miesiąca.

- Osoby korzystające ze zniżek tracą prawo do zniżek  w przypadku niepłacenia składek w terminie.

- Składki należy wpłacać na konto

- Jednorazowe wejście na trening kosztuje 20 zł. Ćwiczący wybiera, czy chce płacić składkę czy za wejście jednorazowe. Wybór metody płacenia można zmienić 1 raz  w roku i nie więcej niż 2 razy przez cały okres ćwiczeń. 

12. Do składek wpłaconych po terminie od 15-go danego miesiąca dolicza się kwotę 15 zł.

13. Składki członkowskie płacone są od momentu zapisania się do momentu wypisania się lub skreślenia z listy członków. Nie ma możliwości płacenia składek np. co drugi miesiąc.

 

 

14. Osoby, które nie uczestniczą przez kolejne 5 tygodni w zajęciach są automatycznie skreślane z listy członków (dotyczy nieusprawiedliwionych nieobecności).

15. Osoby skreślone z listy członków z przyczyn innych niż dyscyplinarne mogą się powtórnie zapisać.

16 Składki pobierana są za dany miesiąc kalendarzowy, liczony od 1-do do 30-go (względnie 31-go. Miesiące składkowe pokrywają się z miesiącami kalendarzowymi.

17. Wejście na trening bez zapisywania się kosztuje 20 zł za jedną jednostkę treningową (90-120 minut).

18. Statut, regulamin i zarządzenia organizatora są dostępne dla wszystkich zainteresowanych u instruktora, prowadzącego treningi.

19. Wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku (zdjęcia,. filmy inne nagrania).

 

 

Informacje: 608-730-600 lub taishi@vp.pl

 

 

Nasze zaprzyjaźnione strony:

Karate - Stowarzyszenie Bez Pardonu Ostrowiec

Karate Ostrowiec Serwis

Polska Federacja Karate do Tsunami Bydgoszcz

 

Jesteśmy też na facebooku:

1. Facebook karate tsunami

2. Facebook karate w Ostrowcu Św

 

 

Karate

Trening karate

Trening karate według systemu tsunami służy zarówno do podnoszenia własnej kondycji i sprawności fizycznej, jak i do nauki skutecznej sztuki walki. 

więcej...

Tsunami a inne style

dla rodziców

Dlaczego wybrać tsunami?  Zapisując sie na treningi ludzie rzadko zastanawiają się, jaki wybrać styl.

 

więcej...

Zaprzyjaźnione strony

Sprężarki Pompy Zawory Osuszacze

 

Sprężarki śrubowe, tłokowe, części do sprężarek

Filtry powietrza, filtry oleju, separatory oleju do sprężarek powietrza, konkurencyjne ceny.

Kompletna oferta na pompy perystaltyczne, zatapialne, napowietrzanie, z pierścieniem wodnym

więcej...

EcoFilter.pl

 

Kompletna oferta dla przemysłu i producentów urządzeń, sprężarki śrubowe, zawory spustowe, separatory oleju i wody z kondensatu, akcesoria i części, łopatki grafitowe Becker, Rietschle, filtry powietrza, filtry i separatory oleju

 

Filtry sprężonego powietrza, wkłady filtracyjne, filtry zewnętrzne, patrony, filtry ze stali nierdzewnej, filtry papierowe, filtry poliestrowe, filtry filtracyjne, wkład filtracyjny do obudowy zewnętrznej, filtry próżniowe, filtry ciśnieniowe

więcej...

Biblioteka Narodowa

Strona, na które j można zapoznać się z wydanymi  w przeszłości i aktualnie wydawanymi publikacjami.

 

Polska Federacja Karate-do Tsunami

To strona naszej federacji.

 

Filmy karate - ranking

Najlepsze filmy o karate...?

 

Filmy Bruce Lee

Filmografia mistrza Bruce Lee

Jesteśmy  też w Googlach

Jak zostać instruktorem ?

Kurs instruktora survivalu

Kursy instruktorskie stacjonarne i online

 

 Katalog stron internetowych

opracowanie i treść ©2009 - Grzegorz Pietrzyk

O'hara z Ostrowca, czyli nasza reklama

Tsunami, sztuka walki i styl życia

Pierwszy pokaz

Komfort